Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp Síp là 81,4%

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ở Síp tìm được việc làm trong vòng một năm sau khi hoàn thành giáo dục được Eurostat ghi nhận là 81,4%, thấp hơn mức trung bình của khối EU là 82%.

Dữ liệu cho thấy rằng tỷ lệ của Síp phần lớn phù hợp với khối, tuy nhiên, nó có giá tốt hơn đáng kể so với một số quốc gia thuộc Địa Trung Hải. Cụ thể: tỷ lệ của Hy Lạp được ghi nhận là 66,1%, của Ý là 65,2% và của Pháp là 78,6%. Đáng chú ý là Malta đứng với 91%. Ở cuối bảng xếp hạng là Ý, Hy Lạp và Romania (70%).

View Post

tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp gần đây
Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp gần đây trong khối EU

Tỷ lệ việc làm của nam sinh viên mới tốt nghiệp luôn cao hơn so với nữ sinh viên mới tốt nghiệp. Tuy nhiên, vào năm 2022, khoảng cách đã được thu hẹp xuống còn 2 điểm phần trăm, đánh dấu mức chênh lệch nhỏ nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian 8 năm từ 2014 đến 2022. Trong khi đó, mức chênh lệch lớn nhất giữa năm 2014 và 2022 được ghi nhận vào năm 2019 (4 điểm phần trăm).

Sự chênh lệch về tỷ lệ việc làm có thể được giải thích là do bản chất của các lĩnh vực được nghiên cứu, do có sự khác biệt về nhu cầu thị trường lao động. Phụ nữ và nam giới có xu hướng học các lĩnh vực khác nhau – ví dụ, tỷ lệ sinh viên khoa học và công nghệ có xu hướng là nam giới cao hơn.