Cập nhật luật quốc tịch Síp: Síp đa dạng danh mục đầu tư quốc tịch

Trong Quy định mới Κ.Δ.Π. 379/2020 sửa đổi bổ sung luật Quốc tịch Síp, chính phủ Síp có các điều chỉnh nhằm đa dạng hóa danh mục các lựa chọn đầu tư quốc tịch Síp.

Síp đa dạng đầu tư quốc tịch
Síp đa dạng danh mục đầu tư quốc tịch Síp

Cộng hoà Síp đa dạng danh mục đầu tư quốc tịch. Cánh cửa châu Âu rộng mở cho nhà đầu tư 

Ngoài lựa chọn đầu tư vào bất động sản, chính phủ Síp thêm 2 hạng mục cho nhà đầu tư lựa chọn là:

– Đầu tư vào lĩnh vực chính của nền kinh tế hoặc trong các lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ, giáo dục, y tế hoặc các nguồn năng lượng tái tạo

– Đầu tư vào các dự án phát triển như phát triển khu dân cư hoặc thương mại, phát triển du lịch hoặc các dự án cơ sở hạ tầng khác

Lưu ý: Nhà đầu tư không còn được thành lập công ty phát triển bất động sản để hoàn thành việc đầu tư cho mục đích nhận quốc tịch.

Trong trường hợp nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào công ty, các công ty đó phải đảm bảo tạo công việc cho 9 người bản địa (thay vì 5 lao động như quy định cũ).

Việc thanh toán các quỹ đầu tư cho các mục đích của CIP phải được thực hiện từ tài khoản của nhà đầu tư hoặc công ty của nhà đầu tư, không được thanh toán bởi người phối ngẫu.

Riêng với hạng mục đầu tư bất động sản, hai hoặc nhiều nhà đầu tư có thể mua một căn hộ duy nhất làm nơi cư trú chính của họ tại Síp với điều kiện đây là những người ở mức độ quan hệ đầu tiên (bao gồm bố mẹ, con cái, anh chị em ruột trong gia đình) và đảm bảo ít nhất 500.000 EUR – giá trị bất động sản có thể được quy cho mỗi nhà đầu tư.