Cơ cấu dân số tại cộng hòa Síp năm 2017

Tính đến đầu năm 2017 theo ước tính của chúng tôi, Cộng hòa Síp có phân bố các độ tuổi như sau:

Ảnh cơ cấu dân số 2017

Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):

 • 191.712 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (98.635 nam / 93.078 nữ)
 • 869.525 người từ 15 đến 64 tuổi (452.297 nam / 417.227 nữ)
 • 123.563 người trên 64 tuổi (53.671 nam / 69.891 nữ)

Chúng tôi đã chuẩn bị một mô hình đơn giản hóa của tháp dân số được chia thành 3 nhóm tuổi chính. Các nhóm giống như chúng ta đã sử dụng ở trên: dân số dưới 15 tuổi, từ 15 đến 64 tuổi và dân số từ 65 tuổi trở lên.
Ảnh nhóm tuổi dân số tại Síp

Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi

Tỷ lệ dân số phụ thuộc là tỷ lệ của những người không có khả năng lao động (người phụ thuộc) trên lực lượng lao động của một quốc gia. Phần phụ thuộc bao gồm dân số dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi.

Tổng tỷ lệ dân số phụ thuộc ở Cộng hòa Síp là 36,3%.
>> Xem thêm bất động sản tại cộng hòa Síp: Thông tin mới nhất về  hoạt động bất động sản tại Síp

Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc

 • Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc là tỷ lệ người dưới độ tuổi lao động (dưới 15 tuổi) so với lực lượng lao động của một quốc gia.
 • Tỷ lệ trẻ em phụ thuộc ở Cộng hòa Síp là 22,0%.

Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc

 • Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc là tỷ lệ người trên độ tuổi lao động (65+) so với lực lượng lao động của một quốc gia.
 • Tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc ở Cộng hòa Síp là 14,2%.

Tuổi thọ

Tuổi thọ là một trong những chỉ số nhân khẩu học quan trọng nhất. Nó cho biết thời gian từ lúc một người được sinh ra cho đến khi chết đi.

 • Tổng tuổi thọ (cả hai giới tính) ở Cộng hòa Síp là 77,8 tuổi
 • Con số này cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (71 tuổi)
 • Tuổi thọ trung bình của nam giới là 75,0 tuổi
 • Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 80,7 tuổi.
  ==> Xem thêm: Cuộc sống cộng hòa Síp – những điều thú vị tại đảo Síp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *