Síp sẽ không khởi động lại chương trình đầu tư quốc tịch

Chương trình nhận quốc tịch Síp thông qua đầu tư đã chính thức đóng cửa cuối năm vừa qua.

Síp khởi động lại đầu tư quốc tịch
Chương trình đầu tư quốc tịch Síp đã dừng lại

Ban Chương trình đã hoàn thành việc chấp nhận các đơn đăng ký đầu tư của chương trình quốc tịch vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Hiện đang xem xét hồ sơ của 691 nhà đầu tư và 722 thành viên gia đình tham gia vào chương trình trước khi chương trình kết thúc. Tất cả hồ sơ đang được xem xét.

Tại sao Síp dừng chương trình quốc tịch?

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, Chính phủ Síp đã đình chỉ chương trình nhập quốc tịch để đầu tư do vi phạm thủ tục. Công ty truyền hình Al-Jazeera của Qatar đã sản xuất một số tài liệu về việc vi phạm các thủ tục của chương trình quốc tịch Síp.

https://www.daosip.com/chuong-trinh-dau-tu-quoc-tich-sip-da-chinh-thuc-dung-lai/

Trước những cáo buộc, Síp đã đình chỉ chương trình quốc tịch và thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra các vi phạm. Kết quả của cuộc thanh tra, chính phủ đã quyết định thu hồi 7 hộ chiếu. Ủy ban có kế hoạch kiểm tra tất cả các nhà đầu tư đã nhận hộ chiếu Síp để đầu tư kể từ năm 2007 – khoảng 6500 người không bao gồm thành viên gia đình.

Ủy ban châu Âu đã phản hồi các vi phạm bằng một cảnh báo chính thức. Điều này đã kích hoạt một thủ tục điều tra liên quan đến chương trình của Síp.

Nếu Ủy ban châu Âu thấy câu trả lời không thỏa đáng, Ủy ban châu Âu sẽ có quyền đưa ra ý kiến hợp lý và yêu cầu Síp tuân thủ luật pháp EU.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *