Doanh số bán bất động sản cộng hòa Síp vào tháng 3 năm 2017

Theo số liệu thống kê chính thức của Cục Đất đai và Khảo sát, số lượng bán bất động sản cộng hòa Síp vào tháng 3 năm 2017 so với tháng 3 năm 2016 đã cải thiện ở ba trong số năm quận.
Số lượng doanh số bất động sản tại cộng hòa Síp trong tháng ba tăng 16% so với tháng 3 năm 2016 theo thống kê chính thức được Cục Điều tra và Đất đai công bố. Trong tháng 3, tổng số 626 hợp đồng bán tài sản và đất thổ cư và thương mại (lô đất và sân trường) đã được lưu giữ tại văn phòng Land Registry trên khắp cộng hòa Síp, con số này là 539 được lưu giữ vào tháng 3 năm 2016.
Trong số 626 hợp đồng:

  • 440 người (70%) mua là người Síp
  • 186 (30%) đã được mua bởi người nước ngoài.
  • Mặc dù số lượng hợp đồng bán bất động sản cộng hòa Síp tại Larnaca và Nicosia lần lượt giảm 7% và 4%. Tuy nhiên bất động sản đảo Síp tại ba quận đều tăng, trong đó Paphos dẫn đầu với doanh số tăng 53% so với tháng 3 năm 2016.
    Doanh số bán bất động sản đảo Síp vào tháng 3 năm 2017
                                 Hợp đồng bán bất động sản tổng thể 2016/2017

Giao dịch bất động sản trong nước

 

 Hợp đồng bán bất động sản Síp trong nước 2016-2017
                       Hợp đồng bán bất động sản Síp trong nước 2016-2017

Doanh số bán bất động sản cho cộng hòa Síp trong tháng ba tăng 15% so với tháng 3 năm 2016 với doanh thu tăng lên ở tất cả các quận ngoại trừ Larnaca, nơi doanh thu vẫn ổn định. Paphos dẫn đường với doanh số tăng 39% so với tháng 3 năm 2016, tiếp theo là Limassol (+21%), Famagusta (+14% và Nicosia (+1%).
Trong quý I năm 2017, trong nước đã tăng 4% so với quý I năm 2016 để đạt được tổng cộng 1.440.

Giao dịch bất động sản ở nước ngoài

  Hợp đồng bán bất động sản ở Síp 2000 - 2017
                        Hợp đồng bán bất động sản ở Síp 2000 – 2017

Doanh số bán bất động sản cho thị trường nước ngoài (không thuộc Síp) trong tháng 3 năm 2017 tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái với 186 hợp đồng bán được ký gửi so với 157 hợp đồng vào tháng 3 năm 2016. Mặc dù doanh thu tại Nicosia và Larnaca giảm lần lượt là 40% và 22%, nhưng sự sụt giảm này ở Paphos tăng 78%, Famagusta tăng 33% và Limassol tăng 8%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *