Lưu trữ thẻ: định cư síp

Cải cách thẻ xanh Síp: Đầu tư định cư chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Hội đồng Bộ trưởng quyết định cải cách điều kiện cấp thẻ xanh Síp cho...

Người Việt định cư Síp, xu hướng trở thành công dân toàn cầu

Định cư đảo Síp là cách thức được nhiều nhà đầu tư Việt lựa chọn...

Lấy quốc tịch đảo Síp thông qua đầu tư bất động sản 2 triệu EUR

Lấy quốc tịch đảo Síp thông qua đầu tư bất động sản 2 triệu EUR...

Tại sao định cư đảo Síp lại hấp dẫn đối với người Việt?

Theo số liệu thống kê của BSOP – Tư vấn Đầu tư Định cư Quốc...